Умови публікації

Редакцією "Полтавського правового часопису" приймаються до друку оригінальні статті з фундаментальних проблем таких основних напрямів: право, міжнародне право. Публікуються закінчені експериментальні роботи та оглядові статті, що раніше не друкувалися.

 

Рукопис подається до редакції журналу мовою оригіналу. Кількість авторів однієї статті не має перевищувати 5 осіб. Після передання рукопису редакції журналу не допускається вносити зміни до авторського складу статті.

 

Для подання статті автору слід зареєструватися на вебсайті журналу як автор і читач, після чого вивантажити на сайт два файли: перший – текст статті (файл назвати «для рецензування»), другий ‒ статтю з усіма метаданими.

 

Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора. Наприклад: Іванчук_Стаття, Іванчук_для рецензування.

 

Датою отримання рукопису вважається дата надходження його до редакції. У разі одержання рукопису, оформленого з порушенням цих правил, редакція залишає за собою право його не приймати, про що повідомляє авторів.

 

Англійський варіант статті приймається лише за умови її фахового перекладу. У разі надсилання англійського варіанту, перекладеного за допомогою інтернет-перекладачів (наприклад, Google), матеріали будуть відхилені.

 

Усі статті публікуються на платній основі. Середня вартість статті (40,000 знаків) становить 600 грн. Оплата здійснюється виключно після прийняття Редакційною колегією рішення про опублікування рукопису статті та повідомлення про це Автору/авторам.