Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • 1. Рецензування (експертна оцінка) рукописів наукових статей проводиться з метою підтримання високого науково-теоретичного рівня журналу «Полтавський правовий часопис» та відбору найбільш цінних і актуальних наукових праць.
 • 2. Журнал використовує подвійну сліпу експертну оцінку :
  - рецензент не знає персональних даних автора/авторів;
  - автор/автори не знають персональних даних рецензента.
 • 3. Наукові статті, що надходять до редколегії, проходять первинний контроль на повноту і правильність їх оформлення та відповідність загальним Керівництво для авторів , викладеним на сайті.
 • 4. Первинну експертну рецензію наукової статті проводить головний редактор або заступник головного редактора.
 • 5. Головний редактор (заступник головного редактора) визначає рецензента зі складу редакційної колегії, який курує відповідний науковий напрямок для статті, яка буде опублікована. У разі відсутності члена редакційної колегії – куратора відповідного напряму, зовнішнього рецензента на подану статтю визначає головний редактор (заступник головного редактора).

  Рецензенти (як члени редакційної колегії, так і зовнішні) повинні бути відомими фахівцями в темі представленого рукопису та мати публікації в галузі досліджень (бажано протягом останніх 5 років).
 • 6. Після експертної оцінки наукової статті рецензент може:
  - рекомендувати статтю для розміщення;
  - рекомендувати статтю до публікації після авторської доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень і побажань;
  - не рекомендувати статтю для розміщення.

  Якщо рецензент рекомендує статтю для розміщення після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до публікації, в рецензії має бути зазначено причину такого рішення.

  Редакція рекомендує використовувати розроблену типову форму рецензії.
 • 7. При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні:
  - звернути особливу увагу на актуальність наукової проблеми, порушеної в статті;
  - охарактеризувати теоретичне та прикладне значення виконаного дослідження;
  - правильність наведених математичних розрахунків, графіків, креслень;
  - оцінити, наскільки висновки автора співвідносяться з існуючими науковими концепціями;
  - дотримання авторами правил наукової етики, коректність посилань на літературні джерела.

  Необхідним елементом рецензії має бути оцінка рецензентом особистого внеску автора у вирішення проблеми, що розглядається.

  У рецензіях доцільно відзначати відповідність стилю, логіку та наявність науковості викладу, а також робити висновки щодо достовірності та обґрунтованості висновків автора (авторів) у цій статті.
 • 8. Наукові статті можуть надсилатися на доопрацювання:
  - недостатня експертна кваліфікація, зазначена в питаннях, що розглядаються в науковій статті;
  - недостатньо високий рівень первинної експертної оцінки;
  - гостра полеміка положень, висловлених у науковій статті.
 • 9. Оформлена рецензія надсилається до редакції електронною поштою.

Статті

Політика розділу за замовчуванням

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.