Цілі та проблематика

Метою журналу є поширення актуальних матеріалів у галузі конституційного, муніципального, цивільного, господарського, екологічного, земельного, кримінального, міжнародного права.

Основними завданнями електронного наукового журналу «Полтавський правовий часопис» є просвітницька функція та сприяння розвитку юридичної науки в Україні шляхом висвітлення важливих правових і соціальних проблем та її інтеграції у світовий науковий простір.