Про журнал

Електронний науковий журнал з відкритим доступом засновано у 2021 р. Періодичність – 4 випуски на рік. Видається українською та англійською мовами. 

Мета і завдання

Метою журналу є поширення актуальних матеріалів у галузі конституційного, муніципального, цивільного, господарського, екологічного, земельного, кримінального, міжнародного права.

Основними завданнями  електронного наукового журналу «Полтавський правовий часопис» є просвітницька функція та сприяння розвитку юридичної науки в Україні шляхом висвітлення важливих правових і соціальних проблем та її інтеграції у світовий науковий простір.

Атрибуція: СС ВY 4.0

Заява про відкритий доступ

Архів попередніх випусків