Авторські права та ліцензування

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Усі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY.

Фактом прийняття (акцепту) умов Договору, що розміщений нижче, є направлення автором своїх матеріалів для їх оприлюднення у виданнях Ліцензіата.

ЦІЄЮ УГОДОЮ АВТОР ЗАСВІДЧУЄ, ЩО ПОДАНИЙ МАТЕРІАЛ:

– не порушує авторських прав інших осіб або організацій;

– не був опублікований раніше у інших видавництвах та не був поданий до публікації в інші видання.

ДО ПРАВ, ЯКІ АВТОР ПЕРЕДАЄ РЕДКОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ «ПОЛТАВСЬКОГО ПРАВОВОГО ЧАСОПИСУ», ЗОКРЕМА, НАЛЕЖАТЬ ПРАВА НА:

– публікацію статті та розповсюдження її друкованої версії.

– розповсюдження друкованої версії статті, а також електронної версії статті через будь-які електронні засоби (розміщення на офіційному web-сайті журналу, в електронних базах даних, репозитаріях тощо).

АВТОР ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО БЕЗ УЗГОДЖЕННЯ З РЕДКОЛЕГІЄЮ ТА ЗАСНОВНИКАМИ:

– використовувати матеріали статті повністю або частково з освітньою метою.

– використовувати матеріали статті повністю або частково для написання власних дисертацій.

– використовувати матеріали статті для підготовки тез, доповідей конференцій, а також усних презентацій.

В усіх випадках наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію на офіційному сайті збірника наукових праць обов’язкова.