Порядок вирішення конфлікту інтересів

Неопубліковані матеріали не повинні використовуватися у будь-яких дослідженнях редактора, рецензентів або інших осіб без письмового погодження авторів.

Редактори, рецензенти та наукові консультанти зобов'язуються брати самовідвід від розгляду статей у разі наявності конфліктів інтересів внаслідок конкурентних, спільних та інших взаємодій і відносин з авторами, компаніями і, можливо, іншими організаціями, пов'язаними із статтею.

Редакційна колегія зобов'язується приймати адекватні відповідні заходи у разі виникнення конфліктних ситуацій і претензій, що стосуються розглянутих статей або опублікованих матеріалів.

Журнал «Полтавський правовий часопис» може вирішувати питання щодо претензій або сумнівів відносно неправомірних дій, що стосуються досліджень або публікацій, висунуті читачами, рецензентами або іншими осособами. Крім того, редакція залишає за собою право інформувати читачів про вирішення конфліктних ситуацій.