ПРАВОМІРНИЙ ЗАХИСТ vs. НЕОБХІДНА ОБОРОНА: АНАЛІЗ НОВАЦІЙ У ПРОЕКТІ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тетяна Олександрівна Михайліченко Полтавський юридичий інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0002-4668-3375
  • Юлія Юріївна Забуга Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0003-1805-515X

DOI:

https://doi.org/10.21564/2786-7811.1.290478

Ключові слова:

право на захист, правомірний захист, необхідна оборона, проект нового КК України, обставини, що виключають кримінальну протиправність діяння

Анотація

Сьогодні триває процес розбудови нашої держави, що супроводжується в тому числі і наближенням українського кримінального законодавства до європейського. Зокрема, наразі проходить обговорення проєкт нового КК України. У статті проаналізовано положення проекту нового КК України, присвячені праву особи на захист. Автори заклали численні новації в положення про необхідну оборону (правомірний захист). Тож метою даної статті є виявлення переваг та недоліків положень ст. 2.9.2 «Правомірний захист» у проекті нового КК України, а також надання пропозицій щодо усунення виявлених проблем. Наведено аргументи щодо доцільності зміни назви статті, розширення та уточнення спеціальних видів правомірного захисту, зокрема, 1) у випадках захисту від протиправного посягання особи, яка застосувала зброю, небезпечний предмет чи інший предмет, який має властивості зброї або небезпечного предмета, 2) припиняла протиправне вторгнення у житло чи інше володіння або 3) здійснювала захист від зґвалтування. Водночас наголошено на необхідності коректного використання термінів в межах всього проекту та на необхідності дотримання єдиного підходу щодо формулювання підстав правомірного захисту.

 

Посилання

Баулин Ю. В. Пределы преемственности в развитии уголовного законодательства. Баулін Ю. В. Вибрані праці. Х.: Право, 2013. С. 828-830.

Проект нового КК станом на 22.05.2023 р. URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/05/22/kontrolnyj-tekst-proektu-kk-22-05-2023.pdf. (дата звернення: 22.05.2023).

Баулин Ю. В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Баулін Ю. В. Вибрані праці. Х.: Право, 2013. С.103-321.

Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін. 5-те вид., доповн. Т. 1 : Загальна частина. Х.: Право, 2013. 376 с.

Андрусяк Г. Стан сильного душевного хвилювання у визначенні меж необхідної оборони від насильницького статевого злочину. Історико-правовий часопис. 2019. № 1. С, 76-80.

Гусар Л.В. Необхідна оборона: кримінологічні та кримінально-правові аспекти : автореф. дис. … к.ю.н.: 12.00.08. Одеса, 2009. 21 с.

Кісілюк Е. М., Мошенець Д. М. Умови правомірності необхідної оборони, які характеризують посягання. Актуальні проблеми держави і права. 2014;73:503-510. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2014_73_81.pdf. (дата звернення: 22.05.2023).

Українське кримінальне право. Загальна частина : підручник / за ред. В.О. Навроцького. К.: Юрінком Інтер, 2013. 712 с.

Орловський Б. М. Інститут необхідної оборони: порівняльно-правовий аналіз. Держава і право. 2011;53:269-273. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63748/93-Orlovskyy.pdf?sequence. (дата звернення: 22.05.2023).

Михайліченко Т. О. Термінологічна проблематика необхідної оборони. Українська модель кримінальної юстиції: блукаючи задзеркаллям. VІ (ХІХ) Львівський форум кримінальної юстиції: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Львів, 17–18 вер. 2020 р.). Львів: ЛьвДУВС, 2020. С. 59-62.

Михайліченко Т. О. Термінологічний дискурс: «необхідна оборона» чи «правомірний захист»? Проєкт Кримінального кодексу України у вимірі верховенства права : сателітний захід в рамках V Харківського міжнародного юридичного форуму (21 вересня 2021 р., Харків) / редкол.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, І. А. Вишневська. Харків : Право, 2022. С. 93-94.

Великий тлумачний словник української мови. 250000 слів / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К. ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.

Cambridge dictionary. English dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/.(дата звернення: 22.05.2023).

Зубков М. Г. Українська мова: універсальний довідник. 3-тє вид., випр. й доп. Х.: ВД «Школа», 2007. 496 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 10-те вид., переробл. та доповн. К.: ВД «Дакор», 2018. 1360 с.

Постанова ВС від 25.10.2022 р. у справі № 676/2606/18 (провадження № 51-180км22). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107023925. (дата звернення: 22.05.2023).

Ухвала колегії суддів з розгляду справ та матеріалів кримінального судочинства Апеляційного суду Сумської області від 20.10.2016 р. у справі № 591/9618/13-к (провадження 11-кп/788/819/16). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/62164946. (дата звернення: 22.05.2023).

Окрема думка судді Верховного Суду від 22.12.2022 р. у справі № 676/1214/21 (провадження № 51-2401км22). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108026484. (дата звернення: 22.05.2023).

Вирок Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 13.02.2013 р. у справі № 1-221/12 (провадження № 1/279/55/13). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/29279367. (дата звернення: 22.05.2023).

Вирок Заводського районного суду м. Запоріжжя від 14.04.2016 р. у справі № 332/4417/15-к (провадження №: 1-кп/332/17/16). URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/57185959. (дата звернення: 22.05.2023).

Столяр Т. В. Кримінально-правова характеристика заподіяння тяжкої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони: дис. … канд. юрид. наук. Київ, 97 2016. 262 с.

Ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Житомирського апеляційного суду від 02.02.2023 р. у справі №279/4057/17 (провадження №1-кп/295/123/22). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108862072 . (дата звернення: 22.05.2023).

Окрема думка судді Житомирського апеляційного суду від 02.02.2023 р. у справі №279/4057/17 (провадження №1-кп/295/123/22). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108772383. (дата звернення: 22.05.2023).

Огляд практики Верховного Суду у справах про притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 124 Кримінального Кодексу України. ЮрФем. Лютий 2022. URL: https://jurfem.com.ua/wp-content/uploads/2022/03/% %B9.pdf. (дата звернення: 22.05.2023).

Постанова ККС ВС від 25.06.2020 р. у справі № 205/2732/16-к (провадження № 51-657км20). URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/90143852. (дата звернення: 22.05.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20

Номер

Розділ

Статті