ДО ПИТАННЯ СКАСУВАННЯ АКТА, ЯКИЙ ВСТАНОВЛЮЄ АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОБСТАВИНА, ЯКА ВИКЛЮЧАЄ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Автор(и)

  • Олексій Євгенович Кущ Полтавський юридичий інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0002-7630-6298

DOI:

https://doi.org/10.21564/2786-7811.1.290477

Ключові слова:

адміністративна відповідальність, провадження в справах про адміністративні правопорушення, обставини, які виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, скасування акту, який встановлює адміністративну відповідальність

Анотація

Стаття присвячена проблемним питанням застосування однієї з обставин, що виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення, а саме – скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність (п. 6 ч. 1 ст. 247 КУпАП). Підкреслюється надзвичайна важливість належного і чіткого врегулювання всіх обставин, які виключають провадження у справах про адміністративні правопорушення, адже їх застосування тягне за собою неможливість розпочати таке провадження  або закриття розпочатого провадження. Розглядуване провадження нами трактується максимально широко: з моменту здійснення адміністративного розслідування та порушення справи і закінчується виконанням прийнятого рішення. І закриття справи на кожній стадії має свої правові наслідки: чим пізніше справа закривається, тим ці наслідки більш серйозні. Констатується, що простота обставини, що виключає провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачене п. 6 ч. 1 ст. 247 КУпАП здається тільки при поверховому розгляді, коли через втрату своєї суспільної шкідливості діяння виключають з переліку діянь, що є адміністративними правопорушеннями. В статті виділено декілька проблемних варіантів скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність. По-перше, одна стаття КУпАП скасовується, а одночасно з цим нова стаття, яка регулює ці ж діяння, набуває чинності. При цьому конкретне діяння як було, так і залишається адміністративним правопорушенням. По-друге, скасування адміністративної відповідальності актами, що не підпадають під поняття «акт, який встановлює адміністративну відповідальність», шляхом зміни підзаконних нормативно-правових актів, за які КУпАП встановлює адміністративну відповідальність. І, по-третє, у випадку криміналізації діяння, що є адміністративним правопорушенням. Тобто підвищення ступеня суспільної шкідливості до рівня суспільної небезпеки та переведення цього діяння в категорію кримінального правопорушення. З урахуванням виявлених недоліків, надаються конкретні пропозиції по вдосконаленню положень п. 6 ч. 1 ст. 247 КУпАП.

Посилання

Желізняк С.М. Правове регулювання обставин, що виключають адміністративну відповідальність за законодавством України. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 3. с. 261-264.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України вiд 07 грудня 1984 № 8073-X. Відомості Верховної Ради УРСР.1984. № 51. Ст. 1122;

Фазикош О.В. Поняття та сутність провадження у справах про адміністративні правопорушення. Науковий вісник Ужгородського університету. 2012 Серія ПРАВО. Випуск 18 С. 183-185.

Битяк Ю.П., Гаращук В.М., Дьяченко О.В. Адміністративне право України: підруч. Київ: Юрінком Інтер, 2007. 544 с.

Шоптенко С.С. Зміст і стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2017. Випуск 5. Том 2. С. 74-77.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо харчових продуктів: Закон України від 22 липня 2014 року № 1602-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 41-42. Ст. 2024.

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 19. Ст. 98.

Голодник Ю. А. Адміністративно-правові засади функціонування сфери житлово-комунального господарства в Україні: дис. канд. юр. наук. К. 2020. 221с.

Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради. 1996. № 30. Ст. 141.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства "Всеукраїнський Акціонерний Банк" щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб). Офіційний вісник України. 2001. № 24. Ст.1076.

Акти, які пом'якшують або скасовують адміністративну відповідальність, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих актів: Постанова Голови Верховного Суду України від 24.10.2000. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0131700-00. (дата звернення: 09.10.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20

Номер

Розділ

Статті