ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАІНИ: ВИКЛИКИ ТА РЕАЛІЇ ВІЙНИ

Автор(и)

  • Світлана Вікторівна Куцепал Полтавський юридичий інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0003-3804-6031

DOI:

https://doi.org/10.21564/2786-7811.1.290476

Ключові слова:

війна, інформаційна війна, суверенітет, інформація, інформаційний суверенітет, інформаційна безпека, засоби масової інформації, комунікативний простір

Анотація

Стаття присвячена дослідженню феноменів інформаційного суверенітету та  інформаційної безпеки України в умовах російської військової агресії В умовах повномасштабної війни національна безпека нерозривно пов’язана з інформаційним суверенітетом держави і перетворюється на своєрідний «інформаційний фронт», де держава має використати усі наявні можливості для руйнування інформаційно-маніпулятивних вкидів та маніпуляцій, забезпечення доступу населення до перевіреної достовірної інформації. Аргументовано тезу, що інформаційна безпека займає ключове місце в системі національної безпеки держави, особливо важливим це стає в умовах повномасштабної військової агресії, коли актуалізується необхідність захисту суб'єктів інформаційних відносин від негативного інформаційного впливу ворога. Доведено, що національні інтереси України в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала країна-агресор, вимагають захисту інформаційного суверенітету та створення  сприятливих умов для забезпечення інформаційної безпеки країни,  протидії спеціальним інформаційним операціям, що мають за мету  підрив державного суверенітету та територіальної цілісності України. Проаналізовано зв'язок між феноменами інформаційної безпеки та інформаційного суверенітету, встановлено, що в умовах повномасштабної війни суттєво збільшується роль органів державної влади у контексті захисту державних та національних інтересів, мінімізації руйнівних наслідків інформаційної агресії.  Обґрунтовано, що важливою умовою перемоги України є

забезпечення її інформаційної безпеки та інформаційного суверенітету. Інформаційна безпека є важливою складовою  національної безпеки держави, тому увага до питань інформаційної безпеки, забезпечення ефективних механізмів та моделей її захисту є одним з пріоритетних завдань держави. Це потребує вдосконалення координації діяльності владних органів стосовно запобігання, виявлення та знешкодження інформаційних операцій ворога, оцінки та прогнозування загроз інформаційної безпеки, оперативного забезпечення ліквідації їх наслідків.

Посилання

Бондаренко Р. В., Михальчук В. М. Інформаційна безпека держави. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 5. С. 95–101.

Dellmuth, L., Aart Scholte, J., Tallberg, J., & Verhaegen, S. (2022). Legitimacy in Global Governance. Chapter 1. Citizens, Elites, and the Legitimacy of Global Governance. Oxford: Oxford University Press. 289 р.

Залевська І.І., Удренас Г.І. Інформаційна безпека України в умовах російської військової агресії. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. С.20-26.

Котерлін І.Б. Інформаційна безпека в умовах воєнного стану в аспекті забезпечення інформаційних прав та свобод. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2022. №1. С.150-155.

Панченко О.А. Суспільний запит на інформаційну безпеку. Публічне урядування. 2020. № 2 (22). С. 141-149.

Moscovici S. L'age des Foules. Un traité historique de psychologie des masses. Editions Complexe, 1985. 503 s.

Панфілов О.Ю. Інформаційне насильство як соціальний феномен. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2023. № 1 (56).С.188-200.

Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Інформаційна війна у медіапросторі сучасного суспільства. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2022. № 3 (54).С.11-29.

Дурдинець М., Драп’ятий Б. Філософський вимір легітимності влади в період екзистенційної війни: досвід України ХХ–ХХІ століть. Філософські та методологічні проблеми права. 2023. № 1 (25). С. 120–129.

Цюрупа М. Соціально-філософський аналіз політико-правового статусу режиму окупації в контексті боротьби України за територіальну цілісність. Українознавчий альманах. 2017. Вип.20. С.52-55

Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.98 р. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 27-28. Ст.181.

Ярема О.Г. Зміст інформаційного суверенітету в контексті державного суверенітету. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №3. С.191-194.

Солодка О.М. Забезпечення інформаційного суверенітету держави: правовий дискурс. Інформація і право. 2020. №1(32).С.80-87.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20

Номер

Розділ

Статті