ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ ЗАТЯГУВАННЮ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • Роман Олександрович Кабальський Полтавський юридичий інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0002-7581-432X

DOI:

https://doi.org/10.21564/2786-7811.1.290464

Ключові слова:

зловживання процесуальними правами, затягування цивільного процесу, оптимізація перебігу судового процесу

Анотація

У тексті висвітлено ключовий аспект запобігання зловживанням у цивільному судочинстві, а саме встановлення чітких і прозорих правил цивільного судочинства. Правила цієї системи визначають права та обов'язки всіх учасників судового процесу та є основою для справедливого та ефективного правосуддя. Також у тексті акцентується на важливості судового нагляду як інструменту, що гарантує дотримання цих правил, а також захищає цілісність процесу. Зловживання процесуальними правами може перешкоджати реалізації судового захисту, і таке зловживання може відбуватися різними способами, включаючи перенесення судових засідань та неподання або надання неправильних доказів. Далі в статті наводиться заходи протидії зловживанню процесуальними правами та оптимізації перебігу судового процесу. Останнім пунктом статті є зазначення того, що це право є актуальним на міжнародному рівні та підпадає під юрисдикцію Європейського Суду з прав людини та інших міжнародних органів, та заклик до всіх держав дотримуватися вимог розумного строку розгляду справи для відповідності європейським стандартам. У цілому, стаття надає глибокий огляд і аналіз питання правил цивільного судочинства та їх впливу на забезпечення справедливості та ефективності судової системи. Так досліджено основні тенденції запобігання затягуванню цивільного процесу в зарубіжних країнах, які полягають у визначенні спрощених процедур щодо справ відповідно до ціни позову, застосуванні спрощеної моделі розгляду судової справи у випадку безспірних вимог, застосуванні спрощеної моделі розгляду судової справи у випадку безспірних вимог, використанні альтернативних способів вирішення спорів, вдосконаленні позовних проваджень для своєчасного розгляду справ, передбаченні процедури розгляду судової справи без однієї із сторін, запровадженні системи електронного судочинства, використанні превентивних механізмів прискорення судових проваджень.

Посилання

Сase of stögmüller v. Austria. European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#%7B"itemid":[". (дата звернення: 10.07.2023).

International Framework for Court Excellence. Court Excellence. Court Excellence. URL: https://www.courtexcellence.com/. (дата звернення: 10.07.2023).

The Timeliness Project: Background Report. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2713502. (дата звернення: 10.07.2023).

Справа «Кудла проти Польщі». Практика Європейського суду з прав людини. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=327. (дата звернення: 10.07.2023).

Справа “Лукенда проти Словенії”. European Court of Human Rights. URL: https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?filename=CASE+OF+LUKENDA+v.+SLOVENIA. (дата звернення: 10.07.2023).

The European Commission for the Efficiency of Justice. European judicial systems. URL: https://rm.coe.int/european-judicial-systems-edition-2014-2012-data-efficiency-and-qualit/1680785d95. (дата звернення: 10.07.2023).

ЕС Regulation № 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 establishing a European Small Claims Procedure. URL: https://eurlex.europa.eu. (дата звернення: 10.07.2023).

Coslin Chr., Mougin I. Modernisation of pleadings in French civil procedure. URL: https://www.lexology.com. (дата звернення: 10.07.2023).

Svetlana F. Civil Litigation Procedure – a New Code of Procedure of the Slovak Republic. https://www.researchgate.net/publication/313590593_Civil_ Litigation_Procedure_-_a_New_Code_of_Procedure_of_the_Slovak_Republic. (дата звернення: 10.07.2023).

Sehnálek D. Evidence in Civil Law – Czech Republic. – Institute for Local Self-Government and Public Procurement. URL: http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/book/51. (дата звернення: 10.07.2023).

Miklós K., Zoltán N. Electronic Technology and Civil Procedure. New Paths to Justice from Around the World. URL: https://civilprocedurereview.com/revista/article/download/43/40. (дата звернення: 10.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20

Номер

Розділ

Статті