ВПЛИВ ПОВНОМАСШТАБНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ НА РЕЄСТРАЦІЮ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Автор(и)

  • Галина Григорівна Гриценко Полтавський юридичий інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0003-3346-818X

DOI:

https://doi.org/10.21564/2786-7811.1.290463

Ключові слова:

акт цивільного стану, державна реєстрація актів цивільного стану, органи державної реєстрації актів цивільного стану

Анотація

Актуальність цієї статті пояснюється необхідністю проведення аналізу роботи органів реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнних конфліктів на всій території України. Вивчення цієї теми набуло особливої важливості у зв'язку з реаліями військових дій і агресії росії в Україні. Аналіз наукової літератури та законодавства дозволяє зробити висновок про те, що, незважаючи на великі виклики, повномасштабна військова агресія росії не призвела до повного розпаду системи реєстрації актів цивільного стану та правосуддя в Україні. Уряд прийняв ефективні заходи для забезпечення функціонування цих органів в умовах воєнного конфлікту. Наприклад, була застосована принцип екстериторіальності під час воєнного стану, що спростило процедуру реєстрації актів цивільного стану. Також в багатьох випадках було відмінено сплату державного мита та судового збору при реєстрації подій, таких як шлюби та встановлення фактів народження та смерті на територіях, де відбувалися військові дії. Важливо відзначити, що було забезпечено захист життя та здоров'я громадян під час військових дій. Наприклад, військовослужбовці та працівники закладів охорони здоров'я мали можливість реєструвати шлюби без особистої присутності, а також працівники поліції виїжджали для огляду лише тих трупів, де були ознаки насильницької смерті. Детально проаналізовані зміни до порядку реєстрації смерті фізичних осіб. Ця стаття розглядає важливі аспекти функціонування системи реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного конфлікту та робить акцент на заходах, які

були вжиті для забезпечення стабільності та зручності громадян у цей непростий період, зосереджує увагу на особливостях реєстрації актів цивільного стану на тимчасово окупованих територіях.

Посилання

Аналіз судової практики щодо встановлення фактів народження, смерті, реєстрації (розірвання) шлюбу особи на тимчасово окупованій території ГО “Громадський холдинг “ГРУПА ВПЛИВУ”. URL: https://www.vplyv.org.ua/archives/7496. (дата звернення: 29.09.2023).

Народження, смерть та шлюб в окупації: чому важко встановити зміну цивільного стану? Матеріал Громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини. URL: https://www.helsinki.org.ua/articles/narodzhennia-smert-ta-shliub-v-okupatsii-chomu-vazhko-vstanovyty-zminu-tsyvilnoho-stanu/.(дата звернення: 29.09.2023).

Гусаров К. В. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій території України : Матеріали ХVIIІ міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН В. П. Маслова (Харків, 28 лют. 2020 р.). Харків Право, 2020. 480 с. URL: https://archer.chnu.edu.ua/.(дата звернення: 29.09.2023).

Ільницький О.В. Проблеми реєстрації актів цивільного стану, які виникли на тимчасово окупованій території України: причини, наслідки, шляхи вирішення. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2016. № 2. С. 35-41. URL: http://centre7.org.ua/problemy-reiestratsii-aktiv-tsyvil-noho-stanu-iaki-vynykly-na-tymchasovo-okupovaniy-terytorii-ukrainy-prychyny-naslidky-shliakhy-vyrishennia/.(дата звернення: 29.09.2023).

Куценко С. Нове життя після війни: як відновити документи для переселенців. URL: https://lb.ua/blog/stanislanovezhittyapislyaviyniyakvidnoviti.html. (дата звернення: 29.09.2023).

Сібірцева О. Новели у сфері реєстрації шлюбів, народження та смерті під час війни. URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/noveli-u-sferi-reestraciyi-shlyubiv-narodzhennya-ta-smerti-pid-chas-viyni.html. (дата звернення: 29.09.2023).

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 р. №2398-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 38. Ст. 509.

Про затвердження Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні: наказ Мінюсту України від 18 жовтня 2000 року №52/5. Офіційний вісник України.2000. № 42. Ст. 1803.

Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 24 січня 2023 р. № 66. Урядовий кур'єр. 2023. № 19. Ст.4255.

Інформація про результати роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану за 2022 рік. URL: https://minjust.gov.ua/files/general/2023/01/3 1/20230131215628-85.xls. (дата звернення: 29.09.2023).

Інформація про результати роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану у І півріччі 2023 року. URL: https://minjust.gov.ua/files/general/2023/07/31/20230731171642-55.xls. (дата звернення: 29.09.2023).

Сімейний кодекс України: Закон України від 10.0й.2002 № 2947-III. Голос України. 2002. №38. Ст.422.

Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану: постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 213. Урядовий кур'єр. 2022. № 50. Ст.4810.

Про впорядкування відносин з державної реєстрації народження та отримання документів про народження в умовах воєнного стану: наказ Мінюсту від 03 вересня 2022 року № 3734/5. Офіційний вісник України.2022. № 69. Ст. 4204.

Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану: наказ МОЗ України від 04 березня 2022 року № 407. Офіційний вісник України. 2022 . № 19. Ст.1049.

Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: Закон України від 12 липня 2018 року № 2345-IX. Голос України.2018. №140-141.Ст.323.

Деякі питання виконання Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”: постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2022 року №511. Урядовий кур’єр. 2022. №104. Ст.245.

Про затвердження Положення про Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: наказ МВС України від 29 серпня 2022 року №535. Офіційний вісник України. 2022. № 68. Ст.4162.

Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України: наказ МВС України, МОЗ України та Офісу Генерального прокурора від 09 березня 2022 року № 177/450/46. Офіційний вісник України.2022. № 20. Ст.1071.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи в умовах воєнного чи надзвичайного стану та на тимчасово окупованих територіях: Закон України від 01 липня 2022 року № 2505-VIII. Голос України. 2022. №161. Ст.763.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20

Номер

Розділ

Статті