ЩОДО НАДАННЯ ПРАВА НА ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ОСОБОЮ, ПРАВА ЧИ ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ЯКОЇ ОБМЕЖУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Автор(и)

  • Андрій Юрійович Гнатюк Полтавський юридичий інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0003-0780-2957

DOI:

https://doi.org/10.21564/2786-7811.1.290461

Ключові слова:

інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, право на захист, учасники кримінального провадження

Анотація

Статтю присвячено дослідженню визначеного пунктом 161 частини першої статті третьої Кримінального процесуального кодексу України такого учасника кримінального провадження як «інша особа», права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Констатовано, що на сьогодні права та обов’язки вказаного учасника прямо не врегульовано процесуальним законодавством, що негативно впливає на дотримання прав особи, яка не є підозрюваним, однак стосовно якої проводяться процесуальні дії на стадії досудового розслідування. Крім цього, це може призвести до ускладнень у відокремленні цього учасника від інших осіб у контексті забезпечення їх прав і свобод. Автор розглядає випадки проведення процесуальних дій стосовно такої особи, які обмежують її права без повідомлення про підозру, але з позиції Єдиного реєстру досудових розслідувань, цих осіб можна вважати потенційними підозрюваними. Недостатність регулювання прав інших осіб у цьому контексті може ускладнити оцінку закінчення строків досудового розслідування. В статті розглядається питання визначення чіткого переліку прав та обов'язків іншої особи, права та законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування в контексті кримінального провадження в Україні. Автор вказує на важливість законодавчого врегулювання цього питання, щоб забезпечити відповідність

засадам справедливого кримінального процесу. Автор наголошує на тому, що право на захист виникає не тільки після того, як особа стає підозрюваним, а з моменту проведення процесуальних дій стосовно цієї особи. Однак недостатнє регулювання прав та обов'язків цієї категорії осіб у контексті досудового розслідування може ускладнити їх можливість належного захисту. Автор пропонує внесення змін до законодавства, зокрема до статті 221 Кримінального процесуального кодексу України, для включення нового учасника кримінального провадження до переліку осіб, які мають право ознайомлюватися з матеріалами розслідування до його завершення. Це сприятиме забезпеченню прав та інтересів цих осіб і дотриманню принципів справедливого кримінального процесу в Україні.

Посилання

Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4651-17. (дата звернення: 13.12.2022).

Гнатюк А.Ю. Функціональна структура кримінальної процесуальної діяльності прокурора у досудовому провадженні: монографія. Харків, 2019. 152с.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Конвенція: Протокол від 04.11.1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/995_004#Text. (дата звернення: 06.09.2022).

Савицький Д.О. Процесуальний статус особи, права чи законні інтереси якої обмежені досудовим розслідуванням. Кримінальне судочинство: сучасний стан та перспективи розвитку. 2021. №1. С.217-220. URL: https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/bitstream/123456789/2872/1/2021%20Крим%20проц_Матеріали.pdf#page=218). (дата звернення: 07.09.2023).

Черванчук В.В. Поняття, сутність та структура процесуального статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. № 60. С.195–199. URL: https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2021/02/45.pdf. (дата звернення: 09.09.2023).

Михайленко В.В. Проблемні питання статусу особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Актуальні проблеми юридичної науки та практики в XXI столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. URL: https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/handle/123456789/2950. (дата звернення: 11.09.2023).

Гловюк І.В. Право іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, на закриття кримінального провадження: проблеми нормативної регламентації та реалізації. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2019. №18. С.158-165. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vprc_2019_18_22. (дата звернення: 12.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20

Номер

Розділ

Статті