ОСОБЛИВОСТІ ПІДХОДІВ ДО ЗАСТОСОВУВАНОСТІ ЗАСТЕРЕЖЕНЬ ПРО НЕКОНКУРЕНЦІЮ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ В КОНТЕКСТІ ЕТИКО-ПРАВОВИХ МІРКУВАНЬ

Автор(и)

  • Андрій Олександрович Гаркуша Полтавський юридичий інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0000-0001-5266-3007

DOI:

https://doi.org/10.21564/2786-7811.1.290456

Ключові слова:

угода про неконкуренцію, застереження про неконкуренцію, зобов'язання не конкурувати, працівники-лікарі, медичний персонал

Анотація

В основі проблематики угод про неконкуренцію у відношенні лікарів лежить складна система суперечливих інтересів, прав і цілей суб'єктів правовідносин, що беруть у них участь. З одного боку, обмеження щодо неконкуренції та можливість їх виконання є очевидною частиною законного бізнес-інтересу роботодавця, що ґрунтується на свободі договору, з іншого - вільний необмежений ринок, запобігання монополізації, доступність медичної допомоги та охорони здоров'я, право вибору лікаря є соціальними стандартами, а отже - частиною суспільного інтересу, крім того, обмеження щодо неконкуренції впливають на право лікаря на працю. Баланс між цими компонентами є досить чутливим і важкодосяжним.

Застосування положень про відмову лікаря від конкуренції можна знайти в різних типах відносин: трудових договорах, договорах про спільну

діяльність, продажу медичної практики. Але складність поєднання правових, етичних, соціальних питань, а також різні підходи до правового регулювання підвищують актуальність дослідження.

Дослідження ґрунтується на нормативно-правових актах Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Швейцарії, США, наукових дослідженнях та думках прогресивно мислячих людей у цій сфері. В основу статті покладено діалектичний, порівняльний, аналітичний, синтетичний та комплексний методи.

Угоди про неконкуренцію можуть мати соціальні переваги в деяких ситуаціях: слугувати інструментом захисту комерційної таємниці, що стимулює інновації; зменшення ймовірності звільнення працівника може підвищити якість медичних послуг завдяки підвищенню кваліфікації працівників тощо. Але існують і серйозні ризики для працівника, роботодавця та суспільства в цілому.

Аналізуючи зміст застереження про неконкуренцію в цілому, можна припустити, що воно включає в себе сім основних моментів: суб'єкт; форма; час; територія; обсяг та вид обмежень; "викуп" застереження та компенсація. Ці характеристики є ядром застереження про неконкуренцію, і, беручи до уваги принцип свободи укладення договорів, саме правозастосовча практика визначає мінімальні та максимальні межі таких обмежень.

Американська правова концепція чітко базується на впровадженні законодавчо встановлених обмежень на неконкуренцію з лікарями (поряд з іншими категоріями). Європейська практика, будучи досить схожою з точки зору того, що таке угода про неконкуренцію та на яких принципах вона ґрунтується, вочевидь, відрізняється за обраним підходом через відсутність спеціальних законодавчих положень щодо регулювання неконкуренції лікарів.

Відсутність правового регулювання та правозастосовчої практики у цій сфері у світі є очевидною, тому відправною точкою у вирішенні питання правомірності укладення лікарем угоди про неконкуренцію буде вибір відповідної концепції. Аналізуючи запропоновані концепції, ми дійшли висновку, що найбільш перспективним буде підхід, який полягає в конкретизації та уточненні поняття "розумності" з точки зору оцінки дійсності лікарських угод про неконкуренцію та їх впливу на суспільні інтереси.

Посилання

Blake Н.М. Employee Agreements Not to Compete. URL: https://www.jstor.org/stable/1338051. (дата звернення: 12.09.2023).

Harris S. M. Physician Noncompete Clauses. The Hospitalist. 2012. URL: https://www.the-hospitalist.org/hospitalist/article/125197/physician-noncompete-clauses. (дата звернення: 12.09.2023).

Whalley M., Semler, F.-j. International Business Acquisitions: Major Legal Issues and Due Diligence. The Hague London: Kluwer Law International, 2007, 268 р.

Tinio F. S., Validity and Construction of Contractual Restrictions on Right of Medical Practitioner to Practice, Incident to Employment Agreement. URL: https://www.bassberry.com. (дата звернення: 12.09.2023).

Non-compete Contracts: Economic Effects and Policy Implications. Office of Economic Policy, U.S. Department of the Treasury. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/economic-policy/Documents/. (дата звернення: 12.09.2023).

German Commercial Code. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/hgb/__74.html . (дата звернення: 12.09.2023).

Shadowen, S. d.; Voytek, K. economic and critical analyses of the law of covenants not to compete. Georgetown Law Journal. 1983–1984, 72(4): 1425–1450.

Fulbright N. R. A comparison of laws in selected EU jurisdictions relating to post-contractual, non-competition agreements between employers and employees. URL: https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/9807eea3/a-comparison-of-laws-in-selected-eu-jurisdictions-relating-to-post-contractual-non-competition-agreements-between-employers-and-employees. (дата звернення: 12.09.2023).

Summary of Covenants Not To Compete: A Global Perspective Compliments of Fenwick & West LLP, a member of The TechLaw Group. URL: https://www.fenwick.com/FenwickDocuments/RS_Summary-of-Covenants.pdf. (дата звернення: 12.09.2023).

Hall A. Physician Noncompete Agreements: Enforceable in Medical & Healthcare Organizations. URL: https://aaronhall.com/physician-noncompete-agreements-enforceable-in-medical-healthcare/. (дата звернення: 12.09.2023).

Employee Noncompetes. A State by State Survey. URL: https://www.faircompetitionlaw.com/wp-content/uploads/2019/10/Noncompetes-BRR-50-State-Survey-Chart-20191019.pdf . (дата звернення: 12.09.2023).

Massachusetts General Law Ch. 112 § 12X. URL: https://malegislature.gov/Laws/GeneralLaws/PartI/TitleXVI/Chapter112/Section12x. (дата звернення: 12.09.2023).

Delaware Code, Title 6, Ann. § 2707, URL: https://delcode.delaware.gov/title6/c027/sc01/index.shtml. (дата звернення: 12.09.2023).

Colorado Revised Statute § 8-2-113. URL: https://law.justia.com/codes/colorado/2018/title-8/labor-i-department-of-labor-and-employment/article-2/part-1/section-8-2-113/. (дата звернення: 12.09.2023).

Rhode Island General Laws Title 5. Businesses and Professions § 5-37-33. URL: https://codes.findlaw.com/ri/title-5-businesses-and-professions/ri-gen-laws-sect-5-37-33.html. (дата звернення: 12.09.2023).

Tennessee Code Title 63. URL: https://law.justia.com/codes/tennessee/ 2010/tтitle-63/chapter-1/part-1/63-1-148. (дата звернення: 12.09.2023).

Texas Business and Commerce Code. URL: https://codes.findlaw.com/tx/business-and-commerce-code/bus-com-sect-15-50.html. (дата звернення: 12.09.2023).

New Mexico Statutes. Chapter 24: Health and Safety. URL: https://law.justia.com/codes/new-mexico/2011/chapter24/. (дата звернення: 12.09.2023).

Connecticut General Statutes. URL: https://www.lawserver.com/law/state /connecticut/ct-laws/connecticut_statutes_20-14p. (дата звернення: 12.09.2023).

Wrongful Dismissals In The Federal Republic Of Germany. URL: https://www.upf.edu/documents/3885005/3888714/AchimSeifertGermany.pdf/78df9b21-8b1b-4575-89c9-182e6f74acd8. (дата звернення: 12.09.2023).

German Civil Code BGB. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/ . (дата звернення: 12.09.2023).

German Federal Court of Justice. URL: https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=189 . (дата звернення: 12.09.2023).

Real decreto 1382/1985. URL:http://www.juntadeandalucia.es/e mpleo/anexos/ccarl/2_86_1.pdf. (дата звернення: 12.09.2023).

Federal Act on the Amendment of the Swiss Civil Code. URL: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/index.html. (дата звернення: 12.09.2023).

Mason v Provident Clothing & Supply Co Ltd. URL: https://www.lawteacher.net/cases/mason-v-provident-clothing.php. (дата звернення: 12.09.2023).

Herbert Morris Ltd v Saxelby. URL: https://www.lawteacher.net/cases/morris-v-saxelby.php. (дата звернення: 12.09.2023).

Stenhouse Australia Ltd v Phillips [1974]. URL: https://www.i-law.com/ilaw/doc/view.htm?id=146833. (дата звернення: 12.09.2023).

TFS Derivatives Ltd v Morgan. URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-015-4756?transitionType=Default &contextData=(sc.Default). (дата звернення: 12.09.2023).

Stewart R., Parker J. Ginsburg Ltd v Parker. URL: https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-015-4756?transitionType=Defau lt&contextData=(sc.Default)&bhcp=1 . (дата звернення: 12.09.2023).

Lambrew J.M. “Choice” in Health Care: What Do People Really Want? URL: http://www.commonwealthfund.org/usr_doc/lambrew__853_choice__ib.pdf ?sections=4039. (дата звернення: 12.09.2023).

Amaerican MED. Ass’n, code of medical ethics. URL: http://www.ama-assn.org/amal/pub/upload/mm/Code_of_Med_Eth/toc.html. (дата звернення: 12.09.2023).

Principles of European Medical Ethics. URL: http://www.ceom-ecmo.eu/en/view/principles-of-european-medical-ethics. (дата звернення: 12.09.2023).

America’s aging population is leading to a doctor shortage crisis. URL: https://www.cnbc.com/2019/09/06/americas-aging-population-is-leading-to-a-doctor-shortage-crisis.html. (дата звернення: 12.09.2023).

Doctoring The Doctor Shortage. URL: https://www.forbes.com/sites/ miriamknoll/2019/03/07/doctoring-the-doctor-shortage/#62be107876f3. (дата звернення: 12.09.2023).

Europe faces a shortage of doctors. URL: https://voxeurop.eu/en/2018/ public-health-5122358. (дата звернення: 12.09.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-20

Номер

Розділ

Статті